Tjenester

Kontroll og service av manuelle slukkere


Det er krav til årlig kontroll av håndslokkere iht. NS3910 AB-Skum ABC-Pulver og CO2 apparater i næringsbygg og i områder som har almen ferdsel som f.eks. garasjeanlegg/felleskorridorer i sameier/borettslag.

Kontroller skal utføres av godkjent servicetekniker med grønt sertifikat.

Det er krav til 5-års kontroll av håndslukkere iht. NS3910 i privat bolig.

Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget. Vi ønsker hjelpe våre kunder med å opprettholde strenge myndighetskrav, med god kommunikasjon og et godt samarbeid. En effektiv liten organisasjon gir økt fleksibilitet, noe som er kostnadsbesparende for kunde samt rask responstid ved behov for service.

God dokumentasjon og merking av utført kontroll/service samt god oppfølging av evt. feil og mangler.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.

Vårt verksted er godkjent gjennom Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (www.rvb.no) og utfører alle typer service, reparasjoner og refyllinger av brannslukningsapparater.

Kontroll og service brannslanger


Det er krav til årlig kontroll av brannslangens iht. NS-EN 671-3 funksjons test samt en visuell kontroll. Det er også krav til trykkprøving av brannslanger hvert 5. år. Brannslangene blir tydelig merket med kontrolloblat samt tydelig merking innerst på slange som viser at slangen har vært rullet helt av trommelen ved kontroll. Alle våre teknikere er godkjent for denne typen kontroll med grønt sertifikat.

Det er eier, dvs. den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt som er ansvarlig for å sørge for kontroll av anlegget. Vi ønsker hjelpe våre kunder med å opprettholde strenge myndighetskrav, med god kommunikasjon og et godt samarbeid.

En effektiv liten organisasjon gir økt fleksibilitet, noe som er kostnadsbesparende for kunde samt rask responstid ved behov for service.

For mer informasjon om våre kontrollprosedyrer og våre rapporter så ta kontakt for en gjennomgang. Vi kommer også gjerne med uforpliktende tilbud på serviceavtaler. Vi gir kvantumsrabatt ved inngåelse av flere serviceavtaler.


Brannvern


 Vi sikrer at all bruk samordnes slik at man forebygger brann.

Med GD-Brannsikring blir dette arbeidet enkelt for både for eier og bruker av bygget.

Dette gjør vi:

  • Følger opp branntekniske og organisatoriske forhold for eier/bruker
  • Er med på tilsyn og følger opp eiers branntekniske forpliktelser mot myndigheter, brukere og leietakere
  • Gjennomfører lovpålagte øvelser og opplæring for eier/bruker


Avsnitt er de viktigste byggeklossene på nettsider. For å endre innholdet i dette avsnittet dobbeltklikker du her eller klikker på Rediger tekst. Du kan også endre stil på teksten. Hvis du drar teksten vil avsnittet bli flyttet på siden.

Som brannvernleder har du ansvar for å ivareta brannsikkerheten i bygget. Noen av brannvernleders oppgaver er å sørge for at rømningsveier og branndører fungerer som de skal, samt sørge for kontroll og vedlikehold av byggets elektriske anlegg. I tillegg stilles det krav til dokumentasjon av forebyggende arbeid.

Vi hjelper blant annet til med:

  • Oppgradering av branndokumentasjon
  • Forslag til instrukser
  • Organisasjonsplan
  • Oversikt over bruk og leietakere
  • Opplæring og øvelser for brannvern
  • Bistand ved tilsyn