Gudbrandsdal Brannsikring - spesialister på slukkeutstyr

Autorisert personell

Vi har serviceteknikere med grønn godkjenning i henhold til NS 3910, som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av håndslukkere og NS-EN 671-3, som er norsk standard for kontroll og vedlikehold av slangetromler og brannslanger.

Verkstedet

Vårt verksted utfører alle typer service, reparasjoner og refyllinger av brannslukningsapparater. Verkstedet er godkjent i henhold til NS 3910. 

Kontroll av brannslukere